Dzięki terapii prowadzonej przez Panią Karolinę zaczęłam inaczej postrzegać siebie i swoje problemy. Połączenie jej ciepłej osobowości z profesjonalizmem zawodowym powoduje, że rozmowa przebiega przyjemnie, z poczuciem wsparcia, akceptacji i zaangażowania w istotę problemu.

Ewa