Zespół psychologów / psychoterapeutów w Warmińskim Centrum Psychoterapii

N

asz zespół w Warmińskim Centrum Psychoterapii składa się z 10 doświadczonych specjalistów w dziedzinie psychoterapii – psychologów psychoterapeutów. Każda z nas jest inna, ale łączy nas profesjonalne podejście do pacjenta i procesu psychoterapeutycznego. Kładziemy nacisk na wysoką jakość usług, co oznacza nie tylko wykształcenie, szkolenia i doświadczenie, ale również pełne ciepła i współczucia podejście do pacjenta. Relacja terapeutyczna i osobowość terapeuty to, obok profesjonalnego przygotowania, najważniejsze czynniki sukcesu psychoterapii.

J

eśli nie jesteś pewny/a który psycholog psychoterapeuta będzie najlepszy dla Ciebie, użyj formularza skontaktuj się z nami, zadzwoń na nasz numer telefonu 576081786, napisz e-mail na kontakt@wcp.com.pl lub zapisz się poprzez portal Znany Lekarz – na pewno oddzwonimy.

Poznaj zespół Warmińskiego Centrum Psychoterapii!

mgr Karolina Zagała

Założycielka Warmińskiego Centrum Psychoterapii

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Pracując z Klientem skupiam się na terapii poznawczo-behawioralnej, która najczęściej jest krótkoterminowa formą pomocy. W ten sposób skupiamy się na ściśle określonym celu, który ustalam wspólnie z Pacjentem Ten nurt pozwala nam również regularnie sprawdzać czy dążymy w pożądanym kierunku zmiany.

W kontakcie z Klientem skupiam się na autentyczności komunikacji, dzięki czemu bardzo łatwo nawiązuję relację. Ludzie, z którymi pracuję opisują mnie jako osobę, która wyróżnia się ogromną dozą empatii i chęcią pomocy.

Przestrzegam zasad zawartych w kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty. Dbam o poszanowanie godności i wolność wyboru Pacjenta. Zachowuję tajemnicę zawodową. Chronię prywatność osób korzystających z pomocy oraz dbam o ich komfort psychiczny.

Umów się na konsultację, jeśli:

• zaburzeniach nastroju – m.in. depresja, wahania nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa
• trudnościach emocjonalnych – m.in. kontrola emocji i zachowania autodestrukcyjne, radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy i wstydu, obniżony nastrój
• odczuwaniu lęku – np. lęki społeczne, paniczne, uogólnione, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne, zespół stresu pourazowego (PTSD)
• kryzysach – m.in. rozstanie, utrata pracy, żałoba
• niskiej samoocenie i utracie wiary w siebie
• zaburzeniach związanych z odżywianiem – bulimia, anoreksja, zespół napadowego objadania się, otyłość psychogenna
• współuzależnieniach oraz przy syndromie Dorosłego Dziecka Alkoholika
• przemocy – m.in. domowej, mobbingu, stalkingu, bullyingu
• radzenie sobie w chorobie somatycznej
• bezsenność

Mogę pracować po polsku i po angielsku.

mgr Justyna Bakunowicz

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna oraz podyplomowe studia z zakresu interwencji kryzysowej.

Systematycznie biorę udział w licznych szkoleniach, seminariach oraz kursach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo -behawioralnym. Pracę opieram o kodeks etyczno-zawodowy psychologa oraz kodeks etyczny terapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swój warsztat jako psycholog, psychoterapeuta i diagnosta doskonaliłam pracując w
państwowych i pozarządowych instytucjach pomagając osobom doświadczającym problemów związanych z niepełnosprawnością, rodzinom w kryzysie, które doświadczyły straty, w okresie okołorozwodowym, rodzicom po rozstaniu dzielącym się opieką nad dziećmi, rodzinom adopcyjnym oraz pragnącym adoptować dzieci.

Pracowałam z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz nastolatkami mającymi trudności z zaakceptowaniem siebie, z dostosowaniem się do zasad społecznych oraz poszukującymi swojego miejsca w świecie.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej. Staram się stworzyć bezpieczne warunki, by klient mógł zmierzyć się ze swoimi trudnościami i uwolnić się od ich destrukcyjnego wpływu na życie. Wierzę, że psychoterapia to niepowtarzalna szansa na zmianę sposobu myślenia o sobie oraz o relacjach z innymi ludźmi. Pomaga zmodyfikować przeżywanie świata w kierunku lepszego przystosowania do życiowych wyzwań.

Prywatnie interesują mnie wycieczki rowerowe po Polsce, filmoterapia, psychologia architektury, aranżacja wnętrz.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • nadmiernie przeżywanym stresem
 • napięciem emocjonalnym
 • przewlekłym zmęczeniem
 • pojawianiem się silnego lęku, niepokoju
 • nadmiernym smutkiem, przygnębieniem
 • obniżoną samooceną, samotnością
 • z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • w przystosowaniu się do zmian
 • zmagających się z zaburzeniami odżywiania
 • odczuwającym brak zadowolenia w codziennym życiu

mgr Julia Bochko

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, dzieci imłodzieży. Stosuję podejście oparte na mentalizacji, terapię krótkoterminową (TSR) oraz terapię zabawą

mgr Ania Górska

Nazywam się Ania Górska.
Ukończyłam z wyróżnieniem studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS oraz kurs „Terapii zaburzeń dzieci i młodzieży” w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Systematycznie podnoszę kwalifikacje, biorąc udział w udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. Szczególne znaczenie dla mnie ma kurs „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów” u Agnieszki Stein i Gosi Stańczyk oraz warsztaty superwizyjne prowadzone przez prof. Bogdana de Barbaro.

Od września planuję szkolić się w Ośrodku Szkoleń Systemowych na kursie psychoterapii w nurcie systemowym.

Swój warsztat jako psycholog podnosiłam, zdobywając doświadczenie w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Fundacji Każdy Ważny. Niewyczerpanym źródłem wiedzy jest też dla mnie praca w szkole – przed laty jako nauczyciel języka polskiego, teraz jako psycholog szkolny. Znajomość środowiska szkolnego ułatwia mi wspieranie zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.

W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na wspieraniu rodzin – prowadzę konsultacje z rodzicami zmagającymi się z wyzwaniami wychowawczymi. Staram się być nieoceniającym towarzyszem, który pomaga w odkrywaniu własnej drogi rodzicielstwa. Pracuję też z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, którzy doświadczają trudności rozwojowych.
Jestem mamą nastolatka i ośmiolatki.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • odczuwasz trudności w swoim rodzicielstwie
  • jako rodzic niepokoisz się o swoje dziecko
  • chciałbyś poprawić atmosferę w swojej rodzinie
  • przeżywasz trudności w relacjach
  • niepokoi Cię Twój stan psychiczny
  • przeżywasz kryzys żałoby, rozstania
  • odczuwasz negatywne emocje, z którymi trudno Ci sobie poradzić

mgr Katarzyna Borkowska

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii oraz studia podyplomowe „Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie studiów „Psychotraumatologia” na Uniwersytecie SWPS. Skończyłam także Podyplomowe Studia Kształcenia Pedagogicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wydany przez Centrum Rozwiązań w Toruniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, posiadam uprawnienia do pracy tą metodą (certyfikat EMDR Europe level 1).

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, czyli odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych (albo innej formy stymulacji sensorycznej) jest skuteczną formą terapii psychologicznych skutków traumy. Polega na ponownym przetwarzaniu wspomnienia traumatycznego, w celu łagodzenia objawów (także somatycznych) związanych z tym doświadczeniem. EMDR ma udowodnioną wysoką skuteczność w terapii PTSD – zaburzenia stresowego pourazowego. Sprawdza się także w przypadku wielu innych zaburzeń czy problemów mających swoje źródło w zdarzeniach
z przeszłości.

Planuję w najbliższym czasie rozpocząć 4-letnią szkołę terapii poznawczo-behawioralnej.
Mam doświadczenie w pracy z grupą oraz klientem indywidualnym – zdobywałam je w placówkach takich, jak środowiskowy dom samopomocy, oddział dzienny, poradnia zdrowia psychicznego.

Głównym obszarem mojego zainteresowania są zaburzenia związane ze stresem traumatycznym oraz kryzysy, trudności adaptacyjne wywołane zmianami życiowymi. W mojej pracy, oprócz omawiania problemów klienta, skupiam się także na poszukiwaniu jego zasobów, mocnych stron i ścieżek rozwoju, prowadzących do możliwie jak najbardziej satysfakcjonującego życia.
Formy i procedury oddziaływań terapeutycznych dopasowuję do oczekiwań i potrzeb klienta.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • w Twoim życiu miało miejsce zdarzenie o charakterze traumatycznym (zagrożenie życia, wypadek, przemoc, nagła śmierć lub choroba kogoś bliskiego…), którego skutki odczuwasz po dziś dzień,
 • zauważasz niekorzystny wpływ czynników takich, jak przewlekły stres czy zmiany życiowe na Twoją psychikę,
 • czujesz, że brak Ci motywacji, masz trudności z określeniem bądź realizacją swoich celów,
 • niepokoi Cię Twój stan psychiczny,
 • od dłuższego czasu borykasz się z obniżonym nastrojem,
 • czujesz się rozdrażniony,
 • odczuwasz silny lęk przez większość dnia lub miewasz napady paniki,
 • odczuwasz silne, negatywne emocje i ciężko Ci sobie z nimi poradzić

mgr Anna Kazaniecka-Łuczyńska

Jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, szkolenie realizowałam w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza. Uczestniczyłam w studiach doktoranckich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psychoterapeutka uzależnień pracując w ośrodkach krótko- i długoterminowych, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne dotyczące uzależnienia, terapię indywidualną oraz grupową. Od kilku lat jestem związana ze Stowarzyszeniem MONAR pracując w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance oraz z Ośrodkiem Terapii Uzależnień NEFO. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach zarówno z zakresu psychoterapii uzależnień, jak i rozwoju osobistego.

Odbyłam szkolenie “Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”. Mam ponad 13 lat doświadczenia, które zdobyłam współpracując z osobami zdrowiejącymi przy realizacji różnego rodzaju projektów badawczych, czego efektem jest ponad 20 opublikowanych artykułów naukowych.

W pracy psychoterapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Terapeuty Uzależnień przyjętym i zatwierdzonym przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a proces terapeutyczny pacjenta poddaję regularnej superwizji.

Pracuję w nurcie integracyjnym. Zawsze dobieram optymalną metodę indywidualnie do pacjenta. Korzystam między innymi z nurtu psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego oraz założeń metody dialogu motywującego.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • Masz trudność w utrzymaniu abstynencji od substancji psychoaktywnych
 • Masz trudności z kompulsywnym wykonywaniem czynności
 • Dotyczy Cię uzależnienie od narkotyków
 • Dotyczy Cię uzależnienie od alkoholu
 • Dotyczy Cię uzależnienie od hazardu
 • Doświadczasz nawrotu choroby uzależnienia
 • Potrzebujesz pomocy w sytuacji kryzysu
 • Potrzebujesz psychoedukacji, gdy uzależniona jest bliska osoba
 • Dotyczy Ciebie współuzależnienie
 • Masz trudności w byciu asertywnym
 • Masz trudności w relacjach interpersonalnych

mgr Ewa Kocięcka-Walukiewicz

Nazywam się Ewa Kocięcka-Walukiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia.

W 2010 roku ukończyłam psychologię na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie i od tego czasu pracuję w zawodzie. Jestem również absolwentką filozofii i studiów podyplomowych “Trener umiejętności psychospołecznych” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zdobywałam prowadząc szkolenia, warsztaty, współpracując z organizacjami pozarządowymi czy ośrodkami szkoleniowymi. Pracowałam również w placówkach wsparcia społecznego Polskiego Związku Osób Niewidomych.

Aktualnie rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w 4 letnim szkoleniu Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, obejmującym i integrującym terapię poznawczo-behawioralną, założenia dialogu motywującego oraz terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali.

W pracy wykorzystuję także wiedzę zdobytą w trakcie kursu psychoterapii tańcem i ruchem Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • Doświadczasz kryzysu (utrata zdrowia, pracy; żałoba, rozstanie)
  • Nie radzisz sobie z emocjami
  • Lęk utrudnia ci codzienne funkcjonowanie
  • Odczuwasz spadek nastroju i motywacji do działania
  • Chcesz budować zdrowe i dobre relacje z innymi ludźmi
  • Doświadczasz trudności rodzinnych
  • Brak poczucia sensu nie pozwala ci cieszyć się życiem

mgr Monika Maciejkowicz-Zdziarska

Jestem psychoterapeutą integratywnym – w swojej pracy korzystam z różnych nurtów
psychoterapii, co pozwala mi na dostosowanie właściwych technik i metod pracy do potrzeb
pacjenta. W rozumieniu pacjenta i jego problemów odwołuję się do teorii psychoterapii
psychodynamicznej oraz intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej
(ISTDP).
Od kilku lat rozwijam swoje umiejętności zawodowe i pasję do psychoterapii, uczestnicząc w
wielu szkoleniach i warsztatach. Obecnie kończę 4-letnie Studium Psychoterapii
prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, Ośrodek
INTEGRA oraz jestem uczestnikiem rocznego szkolenia superwizyjnego ( Grupa
Superwizyjna) zorganizowanego przez Polski Instytut ISTDP Senito w Gdańsku.
Przez dwa lata prowadziłam prywatny Gabinet Psychoterapii Integratywnej w Cambridge w
Wielkiej Brytanii.
Psychoterapię rozumiem jako proces budowania relacji, w której poczucie bezpieczeństwa,
akceptacji otwiera przestrzeń do doświadczania siebie i swoich emocji bez zniekształceń i
lęku. Możliwość przeżycia tłumionych, wypartych emocji prowadzi do odnalezienia swoich
potrzeb i pragnień. W trakcie terapii pacjent uczy się też rozpoznawania tych mechanizmów
funkcjonowania, które wywołują jego cierpienie i dyskomfort.

W Warmińskim Centrum Psychoterapii oferuję swoją pomoc w dwóch obszarach:
– psychoterapia indywidualna od 16-go roku życia
– konsultacje dla rodziców dzieci pomiędzy 2-5 rokiem życia
Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyłam w trakcie wieloletniego pobytu w Wielkiej Brytanii.
Po uzyskaniu certyfikatu” Diploma for the Children and Young People’s Workforce – Early
Learning and Children Pathway” pracowałam z dziećmi i rodzicami w przedszkolach
Montessori oraz szkołach międzynarodowych.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • doświadczasz zmian nastroju lub od jakieś czasu twój nastrój jest obniżony
 • przeżywasz kryzys emocjonalny, jest ci trudno
 • dokucza Ci lęk, masz ataki panki
 • podejmujesz ryzykowne zachowania i chcesz to zmienić
 • doświadczasz trudności w relacjach
 • doznałeś straty bliskiej osoby, relacji i nie możesz zakończyć procesu żałoby
 • jesteś ofiarą bądź sprawcą przemocy

mgr Beata Paprocka

Nazywam się Beata Paprocka.
Jestem psychologiem, socjoterapeutką, terapeutką osób ze spektrum autyzmu, trenerem
technik relaksacyjnych.

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, niską
samooceną, zaburzeniami zachowania. Posiadam doświadczenie pracy w specjalistycznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz jako wykładowca.

Ważną część mojej pracy stanowią konsultacje z rodzicami, dzięki którym można szerzej
spojrzeć na problemy dziecka i znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.

Najważniejszym jest dla mnie indywidualne podejście do każdego człowieka, budowanie
relacji oraz wykorzystywanie aktualnej wiedzy psychologicznej.

Pracuję z dziećmi w każdym wieku, młodzieżą oraz rodzicami.

Wykształcenie:
Psychologia SWPS
Stosowana Analiza Zachowania SWPS
Terapia osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
Socjoterapia

Umów się na konsultację, jeśli:
  • Masz problem z regulacją emocji,
  • Odczuwasz brak motywacji,
  • Masz niską samoocenę,
  • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
  • niepokoi Cię Twój stan psychiczny
  • Chcesz sprawdzić czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo,
  • Masz trudności w byciu asertywnym,
  • Masz trudności w relacjach interpersonalnych.

mgr Monika Grochocka-Prorok

Jestem psychoterapeutką integracyjną, dla której główną osią w pracy terapeutycznej jest podejście humanistyczno-doświadczeniowe. W swojej praktyce terapeutycznej stosuję również elementy terapii Gestalt oraz focusingu tj. elementy pracy z ciałem oraz techniki uważnościowe. W pracy z młodzieżą korzystam często z technik rysunkowych, które stanowią wstęp do dalszej rozmowy.

Ukończyłam podyplomowe studia w zakresie Socjoterapii na UWM w Olsztynie oraz Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej, prowadzone przez ośrodek INTRA w Warszawie, gdzie obecnie realizuję 4-letnią Szkołę Psychoterapii, która posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji m.in. szkolenie z zakresu metod pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą; szkołę konsultacji rodzicielskich dla rodziców nastolatków opartą na NVC, szkolenie z zakresu zapobiegania skutkom depresji, samookaleczeń i zachowań samobójczych młodzieży; szkolenie z edukacji seksualnej, anty dyskryminacji i profilaktyki zdrowia seksualnego oraz wiele innych.
Udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuję się od 2018 roku. Doświadczenie w udzielaniu wsparcia innym zdobywałam początkowo jako wolontariusz w stowarzyszeniach pomocowych, a później już zawodowo prowadząc konsultacje specjalistyczne i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i problemem przemocy. Brałam również udział w programie stażowym dla psychoterapeutów, prowadzonym przez ośrodek LIVART w Poznaniu.

W Warmińskim Centrum Psychoterapii pracuję z osobami dorosłymi oraz z nastolatkami od 14 roku życia.
W pracy z moimi klientami największą uwagę przywiązuję do relacji terapeutycznej oraz skupiam się na sposobie przeżywania emocji przez klienta i jego osobistym, unikalnym doświadczeniu.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • doświadczasz trudności emocjonalnych w relacjach z innymi
  • cierpisz z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji
  • przeżywasz kryzys życiowy związany np. z rozstaniem, utratą pracy
  • masz niską samoocenę, doświadczasz braku akceptacji siebie
  • cierpisz z powodu przebytych urazów emocjonalnych (DDA, DDD)
  • chcesz popracować nad asertywną postawą wobec innych i siebie
  • czujesz że nie doświadczasz siebie w pełni i masz poczucie, że coś blokuje twój rozwój
  • twój krytyk wewnętrzny sprawia, że nigdy nie jesteś z siebie zadowolony

mgr Laura Walczewska

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym.

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim.
Aktualnie rozwijam kompetencje kształcąc się w 4-letniej certyfikowanej szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie w pracy z klientem budowałam biorąc udział w stażach (m.in. w poradniach,szpitalu psychiatrycznym, szpitalu miejskim). Warsztat poszerzałam również prowadząc wsparcie psychologiczne dla osób chcących zmienić kierunek życia zawodowego oraz bezrobotnych. Od kilku lat spełniam się jako psycholog wojskowy, co w znaczący sposób otworzyło mnie na jeszcze bardziej specyficzne ludzkie problemy. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Posiadam doświadczenie w zakresie pracy indwidualnej z osobami dorosłymi szukającymi wsparcia w radzeniu sobie z kryzysami w życiu prywatnym i zawodowym, a także w radzeniu z depresją, lękiem, fobią, PTSD oraz innymi zaburzeniami.

Pracując z Klientami kieruję się empatią i robię wszystko aby każdy kto do mnie przychodzi po wsparcie, uzyskał specjalistyczną pomoc i czuł się bezpiecznie. Moim głównym celem jest wyznaczenie wspólnie z Klientem takiej drogi, która skutecznie pomoże przezwycieżyć problem oraz wyposaży go w umiejętności pozwalające pokonać podobne trudności w przyszłości.
Kodeks etyczny jest podstawą mojej pracy, a jednym z najistotniejszych punktów jest dbanie o poufność wszelkich przekazywanych informacji.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • masz poczucie, że dzieje się z Tobą coś złego, odczuwasz dyskomfort psychiczny
  • masz obniżony nastrój
  • odczuwasz silny lęk
  • pojawiają się u Ciebie negatywne emocje
  • odczuwasz samotność
  • pojawia się w Twoim życiu kryzys lub traumatyczne przeżycie m.in. żałoba, rozstanie, utrata pracy, wypadek, nagła choroba
  • masz obniżoną samoocenę
  • masz trudności w relacjach z ludźmi
  • chcesz zmienić coś w swoim życiu

mgr Maciej Szabłowski

Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz
osobami dorosłymi. W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi oraz
dobrem moich klientów.

Umiejętności terapeutyczne oraz diagnostyczne doskonalę poprzez
regularną pracę z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności
adaptacyjnych. Systematycznie uczestniczę w superwizjach. Jestem w
trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w KCP w nurcie
psychodynamicznym.

W pracy z dziećmi wykorzystuję zabawę, do której wplatam wybrane
techniki terapii psychodynamicznej oraz poznawczo – behawioralnej.
Taka forma pracy umożliwia dzieciom nabycie nowych umiejętności
pomocnych w codziennym funkcjonowaniu.

W przypadku młodzieży i osób dorosłych koncentruję się na podejściu
psychodynamicznym. Podstawowym narzędziem pracy jest tutaj rozmowa
oraz relacja terapeutyczna. Skupiamy się na głębokich motywach
zachowań zwiększając samoświadomość oraz dokonujemy zmian u źródła
problemu.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • nadmiernego lęku np. przed szkołą;
 • trudności związanych z nastrojem i emocjami;
 • dolegliwości psychosomatycznych;
 • natrętnych myśli, zachowań kompulsywnych;
 • zaburzeń jedzenia;
 • trudności wychowawczych;
 • niskiego poczucia własnej wartości;
 • zagubienia i lęku w sytuacji życiowej;
 • konfliktów rodzinnych, małżeńskich;
 • braku satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i związków miłosnych;

Na konsultację zapraszam rodziców z dziećmi, młodzież oraz osoby
dorosłe. Podczas spotkania wspólnie zadecydujemy o najlepszej formie
pomocy: porada, psychoedukacja, terapia. Z mojej strony mogą Państwo
liczyć na profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.