Zespół psychologów / psychoterapeutów w Warmińskim Centrum Psychoterapii

N

asz zespół w Warmińskim Centrum Psychoterapii składa się z 10 doświadczonych specjalistów w dziedzinie psychoterapii – psychologów psychoterapeutów. Każda z nas jest inna, ale łączy nas profesjonalne podejście do pacjenta i procesu psychoterapeutycznego. Kładziemy nacisk na wysoką jakość usług, co oznacza nie tylko wykształcenie, szkolenia i doświadczenie, ale również pełne ciepła i współczucia podejście do pacjenta. Relacja terapeutyczna i osobowość terapeuty to, obok profesjonalnego przygotowania, najważniejsze czynniki sukcesu psychoterapii.

J

eśli nie jesteś pewny/a który psycholog psychoterapeuta będzie najlepszy dla Ciebie, użyj formularza skontaktuj się z nami, zadzwoń na nasz numer telefonu 576081786, napisz e-mail na kontakt@wcp.com.pl lub zapisz się poprzez portal Znany Lekarz – na pewno oddzwonimy.

Poznaj zespół Warmińskiego Centrum Psychoterapii!

mgr Karolina Zagała

Założycielka Warmińskiego Centrum Psychoterapii

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Pracując z Klientem skupiam się na terapii poznawczo-behawioralnej, która najczęściej jest krótkoterminowa formą pomocy. W ten sposób skupiamy się na ściśle określonym celu, który ustalam wspólnie z Pacjentem Ten nurt pozwala nam również regularnie sprawdzać czy dążymy w pożądanym kierunku zmiany.

W kontakcie z Klientem skupiam się na autentyczności komunikacji, dzięki czemu bardzo łatwo nawiązuję relację. Ludzie, z którymi pracuję opisują mnie jako osobę, która wyróżnia się ogromną dozą empatii i chęcią pomocy.

Przestrzegam zasad zawartych w kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty. Dbam o poszanowanie godności i wolność wyboru Pacjenta. Zachowuję tajemnicę zawodową. Chronię prywatność osób korzystających z pomocy oraz dbam o ich komfort psychiczny.

Umów się na konsultację, jeśli:

• zaburzeniach nastroju – m.in. depresja, wahania nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa
• trudnościach emocjonalnych – m.in. kontrola emocji i zachowania autodestrukcyjne, radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy i wstydu, obniżony nastrój
• odczuwaniu lęku – np. lęki społeczne, paniczne, uogólnione, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne, zespół stresu pourazowego (PTSD)
• kryzysach – m.in. rozstanie, utrata pracy, żałoba
• niskiej samoocenie i utracie wiary w siebie
• zaburzeniach związanych z odżywianiem – bulimia, anoreksja, zespół napadowego objadania się, otyłość psychogenna
• współuzależnieniach oraz przy syndromie Dorosłego Dziecka Alkoholika
• przemocy – m.in. domowej, mobbingu, stalkingu, bullyingu
• radzenie sobie w chorobie somatycznej
• bezsenność

Mogę pracować po polsku i po angielsku.

mgr Justyna Bakunowicz

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna oraz podyplomowe studia z zakresu interwencji kryzysowej.

Systematycznie biorę udział w licznych szkoleniach, seminariach oraz kursach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo -behawioralnym. Pracę opieram o kodeks etyczno-zawodowy psychologa oraz kodeks etyczny terapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swój warsztat jako psycholog, psychoterapeuta i diagnosta doskonaliłam pracując w
państwowych i pozarządowych instytucjach pomagając osobom doświadczającym problemów związanych z niepełnosprawnością, rodzinom w kryzysie, które doświadczyły straty, w okresie okołorozwodowym, rodzicom po rozstaniu dzielącym się opieką nad dziećmi, rodzinom adopcyjnym oraz pragnącym adoptować dzieci.

Pracowałam z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz nastolatkami mającymi trudności z zaakceptowaniem siebie, z dostosowaniem się do zasad społecznych oraz poszukującymi swojego miejsca w świecie.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej. Staram się stworzyć bezpieczne warunki, by klient mógł zmierzyć się ze swoimi trudnościami i uwolnić się od ich destrukcyjnego wpływu na życie. Wierzę, że psychoterapia to niepowtarzalna szansa na zmianę sposobu myślenia o sobie oraz o relacjach z innymi ludźmi. Pomaga zmodyfikować przeżywanie świata w kierunku lepszego przystosowania do życiowych wyzwań.

Prywatnie interesują mnie wycieczki rowerowe po Polsce, filmoterapia, psychologia architektury, aranżacja wnętrz.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • nadmiernie przeżywanym stresem
 • napięciem emocjonalnym
 • przewlekłym zmęczeniem
 • pojawianiem się silnego lęku, niepokoju
 • nadmiernym smutkiem, przygnębieniem
 • obniżoną samooceną, samotnością
 • z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • w przystosowaniu się do zmian
 • zmagających się z zaburzeniami odżywiania
 • odczuwającym brak zadowolenia w codziennym życiu

mgr Ania Górska

Nazywam się Ania Górska.
Ukończyłam z wyróżnieniem studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS oraz kurs „Terapii zaburzeń dzieci i młodzieży” w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Systematycznie podnoszę kwalifikacje, biorąc udział w udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. Szczególne znaczenie dla mnie ma kurs „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów” u Agnieszki Stein i Gosi Stańczyk oraz warsztaty superwizyjne prowadzone przez prof. Bogdana de Barbaro.

Od września planuję szkolić się w Ośrodku Szkoleń Systemowych na kursie psychoterapii w nurcie systemowym.

Swój warsztat jako psycholog podnosiłam, zdobywając doświadczenie w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Fundacji Każdy Ważny. Niewyczerpanym źródłem wiedzy jest też dla mnie praca w szkole – przed laty jako nauczyciel języka polskiego, teraz jako psycholog szkolny. Znajomość środowiska szkolnego ułatwia mi wspieranie zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.

W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na wspieraniu rodzin – prowadzę konsultacje z rodzicami zmagającymi się z wyzwaniami wychowawczymi. Staram się być nieoceniającym towarzyszem, który pomaga w odkrywaniu własnej drogi rodzicielstwa. Pracuję też z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, którzy doświadczają trudności rozwojowych.
Jestem mamą nastolatka i ośmiolatki.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • odczuwasz trudności w swoim rodzicielstwie
  • jako rodzic niepokoisz się o swoje dziecko
  • chciałbyś poprawić atmosferę w swojej rodzinie
  • przeżywasz trudności w relacjach
  • niepokoi Cię Twój stan psychiczny
  • przeżywasz kryzys żałoby, rozstania
  • odczuwasz negatywne emocje, z którymi trudno Ci sobie poradzić

mgr Katarzyna Borkowska

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii oraz studia podyplomowe „Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie studiów „Psychotraumatologia” na Uniwersytecie SWPS. Skończyłam także Podyplomowe Studia Kształcenia Pedagogicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wydany przez Centrum Rozwiązań w Toruniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, posiadam uprawnienia do pracy tą metodą (certyfikat EMDR Europe level 1).

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, czyli odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych (albo innej formy stymulacji sensorycznej) jest skuteczną formą terapii psychologicznych skutków traumy. Polega na ponownym przetwarzaniu wspomnienia traumatycznego, w celu łagodzenia objawów (także somatycznych) związanych z tym doświadczeniem. EMDR ma udowodnioną wysoką skuteczność w terapii PTSD – zaburzenia stresowego pourazowego. Sprawdza się także w przypadku wielu innych zaburzeń czy problemów mających swoje źródło w zdarzeniach
z przeszłości.

Planuję w najbliższym czasie rozpocząć 4-letnią szkołę terapii poznawczo-behawioralnej.
Mam doświadczenie w pracy z grupą oraz klientem indywidualnym – zdobywałam je w placówkach takich, jak środowiskowy dom samopomocy, oddział dzienny, poradnia zdrowia psychicznego.

Głównym obszarem mojego zainteresowania są zaburzenia związane ze stresem traumatycznym oraz kryzysy, trudności adaptacyjne wywołane zmianami życiowymi. W mojej pracy, oprócz omawiania problemów klienta, skupiam się także na poszukiwaniu jego zasobów, mocnych stron i ścieżek rozwoju, prowadzących do możliwie jak najbardziej satysfakcjonującego życia.
Formy i procedury oddziaływań terapeutycznych dopasowuję do oczekiwań i potrzeb klienta.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • w Twoim życiu miało miejsce zdarzenie o charakterze traumatycznym (zagrożenie życia, wypadek, przemoc, nagła śmierć lub choroba kogoś bliskiego…), którego skutki odczuwasz po dziś dzień,
 • zauważasz niekorzystny wpływ czynników takich, jak przewlekły stres czy zmiany życiowe na Twoją psychikę,
 • czujesz, że brak Ci motywacji, masz trudności z określeniem bądź realizacją swoich celów,
 • niepokoi Cię Twój stan psychiczny,
 • od dłuższego czasu borykasz się z obniżonym nastrojem,
 • czujesz się rozdrażniony,
 • odczuwasz silny lęk przez większość dnia lub miewasz napady paniki,
 • odczuwasz silne, negatywne emocje i ciężko Ci sobie z nimi poradzić

mgr Anna Kazaniecka-Łuczyńska

Jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, szkolenie realizowałam w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza. Uczestniczyłam w studiach doktoranckich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psychoterapeutka uzależnień pracując w ośrodkach krótko- i długoterminowych, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne dotyczące uzależnienia, terapię indywidualną oraz grupową. Od kilku lat jestem związana ze Stowarzyszeniem MONAR pracując w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance oraz z Ośrodkiem Terapii Uzależnień NEFO. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach zarówno z zakresu psychoterapii uzależnień, jak i rozwoju osobistego.

Odbyłam szkolenie “Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”. Mam ponad 13 lat doświadczenia, które zdobyłam współpracując z osobami zdrowiejącymi przy realizacji różnego rodzaju projektów badawczych, czego efektem jest ponad 20 opublikowanych artykułów naukowych.

W pracy psychoterapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyki Terapeuty Uzależnień przyjętym i zatwierdzonym przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a proces terapeutyczny pacjenta poddaję regularnej superwizji.

Pracuję w nurcie integracyjnym. Zawsze dobieram optymalną metodę indywidualnie do pacjenta. Korzystam między innymi z nurtu psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego oraz założeń metody dialogu motywującego.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • Masz trudność w utrzymaniu abstynencji od substancji psychoaktywnych
 • Masz trudności z kompulsywnym wykonywaniem czynności
 • Dotyczy Cię uzależnienie od narkotyków
 • Dotyczy Cię uzależnienie od alkoholu
 • Dotyczy Cię uzależnienie od hazardu
 • Doświadczasz nawrotu choroby uzależnienia
 • Potrzebujesz pomocy w sytuacji kryzysu
 • Potrzebujesz psychoedukacji, gdy uzależniona jest bliska osoba
 • Dotyczy Ciebie współuzależnienie
 • Masz trudności w byciu asertywnym
 • Masz trudności w relacjach interpersonalnych

mgr Ewa Kocięcka-Walukiewicz

Nazywam się Ewa Kocięcka-Walukiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia.

W 2010 roku ukończyłam psychologię na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie i od tego czasu pracuję w zawodzie. Jestem również absolwentką filozofii i studiów podyplomowych “Trener umiejętności psychospołecznych” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zdobywałam prowadząc szkolenia, warsztaty, współpracując z organizacjami pozarządowymi czy ośrodkami szkoleniowymi. Pracowałam również w placówkach wsparcia społecznego Polskiego Związku Osób Niewidomych.

Aktualnie rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w 4 letnim szkoleniu Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, obejmującym i integrującym terapię poznawczo-behawioralną, założenia dialogu motywującego oraz terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali.

W pracy wykorzystuję także wiedzę zdobytą w trakcie kursu psychoterapii tańcem i ruchem Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • Doświadczasz kryzysu (utrata zdrowia, pracy; żałoba, rozstanie)
  • Nie radzisz sobie z emocjami
  • Lęk utrudnia ci codzienne funkcjonowanie
  • Odczuwasz spadek nastroju i motywacji do działania
  • Chcesz budować zdrowe i dobre relacje z innymi ludźmi
  • Doświadczasz trudności rodzinnych
  • Brak poczucia sensu nie pozwala ci cieszyć się życiem

mgr Monika Maciejkowicz-Zdziarska

Jestem psychoterapeutą integratywnym – w swojej pracy korzystam z różnych nurtów
psychoterapii, co pozwala mi na dostosowanie właściwych technik i metod pracy do potrzeb
pacjenta. W rozumieniu pacjenta i jego problemów odwołuję się do teorii psychoterapii
psychodynamicznej oraz intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej
(ISTDP).
Od kilku lat rozwijam swoje umiejętności zawodowe i pasję do psychoterapii, uczestnicząc w
wielu szkoleniach i warsztatach. Obecnie kończę 4-letnie Studium Psychoterapii
prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, Ośrodek
INTEGRA oraz jestem uczestnikiem rocznego szkolenia superwizyjnego ( Grupa
Superwizyjna) zorganizowanego przez Polski Instytut ISTDP Senito w Gdańsku.
Przez dwa lata prowadziłam prywatny Gabinet Psychoterapii Integratywnej w Cambridge w
Wielkiej Brytanii.
Psychoterapię rozumiem jako proces budowania relacji, w której poczucie bezpieczeństwa,
akceptacji otwiera przestrzeń do doświadczania siebie i swoich emocji bez zniekształceń i
lęku. Możliwość przeżycia tłumionych, wypartych emocji prowadzi do odnalezienia swoich
potrzeb i pragnień. W trakcie terapii pacjent uczy się też rozpoznawania tych mechanizmów
funkcjonowania, które wywołują jego cierpienie i dyskomfort.

W Warmińskim Centrum Psychoterapii oferuję swoją pomoc w dwóch obszarach:
– psychoterapia indywidualna od 16-go roku życia
– konsultacje dla rodziców dzieci pomiędzy 2-5 rokiem życia
Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyłam w trakcie wieloletniego pobytu w Wielkiej Brytanii.
Po uzyskaniu certyfikatu” Diploma for the Children and Young People’s Workforce – Early
Learning and Children Pathway” pracowałam z dziećmi i rodzicami w przedszkolach
Montessori oraz szkołach międzynarodowych.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • doświadczasz zmian nastroju lub od jakieś czasu twój nastrój jest obniżony
 • przeżywasz kryzys emocjonalny, jest ci trudno
 • dokucza Ci lęk, masz ataki panki
 • podejmujesz ryzykowne zachowania i chcesz to zmienić
 • doświadczasz trudności w relacjach
 • doznałeś straty bliskiej osoby, relacji i nie możesz zakończyć procesu żałoby
 • jesteś ofiarą bądź sprawcą przemocy

mgr Beata Paprocka

Nazywam się Beata Paprocka.
Jestem psychologiem, socjoterapeutką, terapeutką osób ze spektrum autyzmu, trenerem
technik relaksacyjnych.

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, niską
samooceną, zaburzeniami zachowania. Posiadam doświadczenie pracy w specjalistycznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz jako wykładowca.

Ważną część mojej pracy stanowią konsultacje z rodzicami, dzięki którym można szerzej
spojrzeć na problemy dziecka i znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.

Najważniejszym jest dla mnie indywidualne podejście do każdego człowieka, budowanie
relacji oraz wykorzystywanie aktualnej wiedzy psychologicznej.

Pracuję z dziećmi w każdym wieku, młodzieżą oraz rodzicami.

Wykształcenie:
Psychologia SWPS
Stosowana Analiza Zachowania SWPS
Terapia osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
Socjoterapia

Umów się na konsultację, jeśli:
  • Masz problem z regulacją emocji,
  • Odczuwasz brak motywacji,
  • Masz niską samoocenę,
  • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
  • niepokoi Cię Twój stan psychiczny
  • Chcesz sprawdzić czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo,
  • Masz trudności w byciu asertywnym,
  • Masz trudności w relacjach interpersonalnych.

mgr Monika Prorok

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym.

Jestem psychoterapeutką integracyjną, dla której główną osią w pracy terapeutycznej jest podejście humanistyczno-doświadczeniowe. W swojej praktyce terapeutycznej stosuję również elementy terapii Gestalt oraz focusingu tj. elementy pracy z ciałem oraz techniki uważnościowe. W pracy z młodzieżą korzystam często z technik rysunkowych, które stanowią wstęp do dalszej rozmowy.

Ukończyłam podyplomowe studia w zakresie Socjoterapii na UWM w Olsztynie oraz Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej, prowadzone przez ośrodek INTRA w Warszawie, gdzie obecnie realizuję 4-letnią Szkołę Psychoterapii, która posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji m.in. szkolenie z zakresu metod pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą; szkołę konsultacji rodzicielskich dla rodziców nastolatków opartą na NVC, szkolenie z zakresu zapobiegania skutkom depresji, samookaleczeń i zachowań samobójczych młodzieży; szkolenie z edukacji seksualnej, anty dyskryminacji i profilaktyki zdrowia seksualnego oraz wiele innych.
Udzielaniem pomocy psychologicznej zajmuję się od 2018 roku. Doświadczenie w udzielaniu wsparcia innym zdobywałam początkowo jako wolontariusz w stowarzyszeniach pomocowych, a później już zawodowo prowadząc konsultacje specjalistyczne i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i problemem przemocy. Brałam również udział w programie stażowym dla psychoterapeutów, prowadzonym przez ośrodek LIVART w Poznaniu.

W Warmińskim Centrum Psychoterapii pracuję z osobami dorosłymi oraz z nastolatkami od 14 roku życia.
W pracy z moimi klientami największą uwagę przywiązuję do relacji terapeutycznej oraz skupiam się na sposobie przeżywania emocji przez klienta i jego osobistym, unikalnym doświadczeniu.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • doświadczasz trudności emocjonalnych w relacjach z innymi
  • cierpisz z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji
  • przeżywasz kryzys życiowy związany np. z rozstaniem, utratą pracy
  • masz niską samoocenę, doświadczasz braku akceptacji siebie
  • cierpisz z powodu przebytych urazów emocjonalnych (DDA, DDD)
  • chcesz popracować nad asertywną postawą wobec innych i siebie
  • czujesz że nie doświadczasz siebie w pełni i masz poczucie, że coś blokuje twój rozwój
  • twój krytyk wewnętrzny sprawia, że nigdy nie jesteś z siebie zadowolony

mgr Monika Rychcik-Leyk

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na
rozwiązaniach (TSR), która jest spójna z bliskim mi nurtem psychologii pozytywnej. W mojej
pracy z Ludźmi łączę wiedzę terapeutyczną i psychologiczną, co pozwala mi dostosować
metody pracy do potrzeb moich Klientów.
Pomagam Klientom zrozumieć ich świat: myśli, emocji i zachowań oraz wspieram w
przechodzeniu przez kryzysy. Wierzę, że każdy z nas ma wystarczające kompetencje i
wiedzę, które uświadomione pozwolą zadbać o swoje zdrowie psychiczne i z powodzeniem
realizować swoje życiowe cele. Zajmuję się tematyką zaburzeń lękowych, depresji, trudności
w budowaniu relacji, zaburzeń samooceny, radzenia sobie ze stresem, konfliktów, wypalenia
zawodowego.
Prowadzę również konsultacje, warsztaty i sesje mentoringowe z obszaru przywództwa oraz
treningi interpersonalne. Pomagam Klientom rozwijać umiejętności związane z
kompetencjami społecznymi (m. in. komunikację, wyrażanie emocji, funkcjonowanie w
grupie).

mgr Laura Walczewska

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym.

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim.
Aktualnie rozwijam kompetencje kształcąc się w 4-letniej certyfikowanej szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie w pracy z klientem budowałam biorąc udział w stażach (m.in. w poradniach,szpitalu psychiatrycznym, szpitalu miejskim). Warsztat poszerzałam również prowadząc wsparcie psychologiczne dla osób chcących zmienić kierunek życia zawodowego oraz bezrobotnych. Od kilku lat spełniam się jako psycholog wojskowy, co w znaczący sposób otworzyło mnie na jeszcze bardziej specyficzne ludzkie problemy. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Posiadam doświadczenie w zakresie pracy indwidualnej z osobami dorosłymi szukającymi wsparcia w radzeniu sobie z kryzysami w życiu prywatnym i zawodowym, a także w radzeniu z depresją, lękiem, fobią, PTSD oraz innymi zaburzeniami.

Pracując z Klientami kieruję się empatią i robię wszystko aby każdy kto do mnie przychodzi po wsparcie, uzyskał specjalistyczną pomoc i czuł się bezpiecznie. Moim głównym celem jest wyznaczenie wspólnie z Klientem takiej drogi, która skutecznie pomoże przezwycieżyć problem oraz wyposaży go w umiejętności pozwalające pokonać podobne trudności w przyszłości.
Kodeks etyczny jest podstawą mojej pracy, a jednym z najistotniejszych punktów jest dbanie o poufność wszelkich przekazywanych informacji.

Umów się na konsultację, jeśli:
  • masz poczucie, że dzieje się z Tobą coś złego, odczuwasz dyskomfort psychiczny
  • masz obniżony nastrój
  • odczuwasz silny lęk
  • pojawiają się u Ciebie negatywne emocje
  • odczuwasz samotność
  • pojawia się w Twoim życiu kryzys lub traumatyczne przeżycie m.in. żałoba, rozstanie, utrata pracy, wypadek, nagła choroba
  • masz obniżoną samoocenę
  • masz trudności w relacjach z ludźmi
  • chcesz zmienić coś w swoim życiu

mgr Maciej Szabłowski

Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz
osobami dorosłymi. W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi oraz
dobrem moich klientów.

Umiejętności terapeutyczne oraz diagnostyczne doskonalę poprzez
regularną pracę z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności
adaptacyjnych. Systematycznie uczestniczę w superwizjach. Jestem w
trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w KCP w nurcie
psychodynamicznym.

W pracy z dziećmi wykorzystuję zabawę, do której wplatam wybrane
techniki terapii psychodynamicznej oraz poznawczo – behawioralnej.
Taka forma pracy umożliwia dzieciom nabycie nowych umiejętności
pomocnych w codziennym funkcjonowaniu.

W przypadku młodzieży i osób dorosłych koncentruję się na podejściu
psychodynamicznym. Podstawowym narzędziem pracy jest tutaj rozmowa
oraz relacja terapeutyczna. Skupiamy się na głębokich motywach
zachowań zwiększając samoświadomość oraz dokonujemy zmian u źródła
problemu.

Umów się na konsultację, jeśli:
 • nadmiernego lęku np. przed szkołą;
 • trudności związanych z nastrojem i emocjami;
 • dolegliwości psychosomatycznych;
 • natrętnych myśli, zachowań kompulsywnych;
 • zaburzeń jedzenia;
 • trudności wychowawczych;
 • niskiego poczucia własnej wartości;
 • zagubienia i lęku w sytuacji życiowej;
 • konfliktów rodzinnych, małżeńskich;
 • braku satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i związków miłosnych;

Na konsultację zapraszam rodziców z dziećmi, młodzież oraz osoby
dorosłe. Podczas spotkania wspólnie zadecydujemy o najlepszej formie
pomocy: porada, psychoedukacja, terapia. Z mojej strony mogą Państwo
liczyć na profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.